Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Caritas Polska, największa w Polsce organizacja charytatywna działająca w kraju i za granicą poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Zakres obowiązków:

· sporządzanie sprawozdań oraz wniosków o płatność, przygotowanie dokumentów i wyjaśnień do analizy pogłębionej, modyfikacje budżetu;

· monitoring wykonania budżetu projektu,

· przygotowanie raportów finansowych z realizacji projektu, zestawień wydatków,

· przygotowanie i aktualizowanie harmonogramów płatności,

· weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej oraz zasadami kwalifikowalności i zgodności z projektem,

· współpraca z księgowością oraz kadrami związana z prawidłowym księgowaniem wydatków projektu oraz rozliczaniem otrzymanego dofinansowania,

· przygotowanie procedur, wzorów dokumentów dotyczących rozliczeń w projekcie,

· udział w wyborze wykonawców oraz przygotowywanie umów z wykonawcami,

· monitorowanie i raportowanie koordynatorowi o wszelkich zmianach w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu, mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu;

· bieżąca współpraca z Liderem projektu, podwykonawcami w zakresie rozliczenia projektu,

· przygotowywanie i dostarczanie informacji, wyjaśnień do Instytucji Pośredniczącej,

· nadzór nad dokumentacją finansową projektu, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,

· monitoring formalno-rachunkowy dowodów księgowych,

· przygotowanie dokumentacji do kontroli oraz audytów projektu (część finansowa) oraz reprezentowanie Caritas Polska podczas kontroli

Idealny kandydat:

· posiada wykształcenie wyższe;

posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE min. 2 lata;

· posiada umiejętności związane z obsługą finansową – przygotowywanie umów i rachunków, rozliczanie kosztów podróży, itp.

· biegle porusza się w środowisku MS Excel;

· wyróżnia się bardzo dobrą organizacją pracy własnej;

· jest rzetelny w realizacji obowiązków;

· jest samodzielny w działaniu.

Oferujemy:

· zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, wymiar umowy do uzgodnienia,

· współpracę z przyjaznym i profesjonalnym zespołem Caritas Polska.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z tytułem: Specjalista ds. rozliczeń do 28 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres e-mail: ppiatkowska@caritas.org.pl W odpowiedzi na aplikację proszę o podanie swoich oczekiwań finansowych.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Caritas Polska
Imię i nazwisko:
Patrycja Piątkowska
Strona internetowa:
http://www.caritas.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 28 listopada 2019 do 29 grudnia 2019
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.