Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Koordynator/kierownik projektów finansowanych z EFS

14 stycznia 2020 21:57
Reklama
Reklama

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jest ogólnopolską organizacją pozarządową, która powstała w 2008 r. Posiada siedzibę na terenie Wrocławia oraz 10 biur projektowych. Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki jest wspieranie edukacji poprzez pozyskiwanie, a następnie zarządzanie funduszami unijnymi w ramach projektów ukierunkowanych w szczególności na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego oraz działalność na rzecz integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie realizacji kilku projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej (aktywizacyjnych, szkolnych),
 • przygotowywanie wniosków o płatność wraz załącznikami,
 • obsługa generatora SL2014,
 • rekrutacja i zarządzanie personelem projektu,
 • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne,
 • stała kontrola jakości pracy pracowników w terenie,
 • odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych wskaźników w projektach,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów projektowych,
 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów dokumentacji w poszczególnych projektach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia na podobnym stanowisku przy zarządzaniu projektami EFS ( warunek konieczny),
 • praktycznej znajomości aktualnych wytycznych i zasad zarządzania projektami EFS (warunek konieczny),
 • znajomości generatora SL2014 ( warunek konieczny),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów,
 • dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office).

Oferujemy

zatrudnienie na umowę o pracę
dużą samodzielność w realizacji zadań
atrakcyjne wynagrodzenie
przyjazną atmosferę pracy

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Uprzejmie, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piękna 56a/3, 50 506 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piękna 56a/3, 50 506 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@sawg.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, jego sprawny przebieg oraz zakończenie.
4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
6. Dane osobowe będą udostępniane na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora danych usługi kadrowo-płacowe oraz księgowe.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Firlej nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Imię i nazwisko:
Dorota Galantowicz
Strona internetowa:
http://sawg.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2020 do 28 stycznia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.