Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji - zmiana terminu

25 marca 2020 13:03
Reklama
Reklama

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski skutkujący koniecznością podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, w dniu 23 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1953/VI/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zmiany dotyczą sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym ogłaszam wydłużenie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie do 30 kwietnia 2020 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (załącznik nr 1 do uchwały nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r.) wraz z dołączonym oświadczeniem kandydata (załącznik nr 2 do ww. uchwały).

Więcej informacji w:
Uchwale Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwale Nr 1953/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania proszę kierować do:
Pani Renaty Pędziwiater, tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl.
Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Informuję, że w dniu 24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1823/VI/20 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 23 marca 2020 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenie kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania kierować proszę do:
Pani Renaty Pędziwiater, tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl.
Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 marca 2020 do 30 kwietnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.