Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

Polski Komitet Pomocy Ukrainie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 41/55, 02-521 Warszawa (zwany dalej „Komitetem”) niniejszym w trybie art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych informuje, że przeprowadził na podstawie decyzji nr 113/2014 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2014 roku (DAP-ZZP.83.365.2014) o udzieleniu pozwolenia ogólnopolską zbiórkę publiczną (zwaną dalej „Zbiórką”).

Zbiórka została przeprowadzona w okresie od dnia wydania pozwolenia tj. od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wyłącznie w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe Komitetu. Łączna wysokość zebranych ofiar/wpłat wynosiła 9 610,83 zł oraz 1 645,63 USD.

W związku z organizacją Zbiórki poniesiono wyłącznie koszty obsługi rachunków bankowych Komitetu w łącznej wysokości 1 872,83 zł, 89,14 EUR oraz 255,63 USD, a także część kosztów podróży członka Komitetu na Ukrainę w celu wydatkowania zebranych kwot na cele Zbiórki w kwocie 40 USD. Innych kosztów organizacji Zbiórki nie poniesiono.

Wszystkie kwoty zebrane w ramach Zbiórki pomniejszone o koszty organizacji Zbiórki tj. łączna kwota 7738 PLN oraz 1 390 USD zostały w okresie od roku 2015 do początku roku 2020 wydatkowane w formie wypłat gotówkowych lub w formie przelewów bankowych na cele Zbiórki określone w decyzji nr 113/2014 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2014 roku (DAP-ZZP.83.365.2014). Komitet dysponuje kompletną dokumentacją związaną z wydatkowaniem tych kwot na ww. cele oraz danymi osobowymi osób, którym pomoc finansowa została udzielona.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Polski Komitet Pomocy Ukrainie
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 maja 2020 do 12 czerwca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.