Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szukasz dla siebie miejsca na rynku pracy? Czas na staż2!

13 maja 2020 21:51
Reklama
Reklama

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2! W ramach uczestnictwa otrzymasz możliwość odbycia stażu zawodowego. Celem stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Dla każdego stażysty przewidziane jest stypendium stażowe. Zadania w ramach stażu wykonywane są na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

Projekt gwarantuje indywidualne i kompleksowe wsparcie, tj.:

1. Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
3. Staż zawodowy.
4. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC z następujących grup:
• osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;

• imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy! Zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
Imię i nazwisko:
Anna Napierała
Strona internetowa:
http://doradztwobizneoswe.eu
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 maja 2020 do 27 maja 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.