Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

15 maja 2020 15:20
Reklama
Reklama

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Wypełnione i podpisane zgłoszenie (w załączeniu) wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6 drogą elektroniczną (skan zgłoszenia wraz z załącznikami) na adres: monika.dziublewska@um.kielce.pl. lub drogą pocztową na wskazany wyżej adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2020 r.

Wybór członków spośród zgłoszonych kandydatur odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce , ul. Strycharska 6.

Ważność ogłoszenia: od 15 maja 2020 do 12 czerwca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.