Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

Nasza Organizacja od 35 lat niesie pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. Prowadzimy SOS Wioski Dziecięce, gdzie dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. W ramach Programu „SOS Rodzinie” rozwijamy działania profilaktyczne. Nasze programy dla młodzieży powstały z myślą o dorastających wychowankach SOS Wiosek Dziecięcych, by wspierać młodych ludzi w przygotowaniu do samodzielnego życia.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu fantastycznych osób, które tworzą Dom Młodzieży
w Lublinie i poczuć, że w pracy robisz coś, co ma sens, to aplikuj na stanowisko:

WYCHOWAWCA

ref:WDM/05/2020

½ etatu

Miejsce pracy: Dom Młodzieży (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego)

Lokalizacja: Lublin (woj. lubelskie)

OFERUJEMY CI:

§ Umowę o pracę na 1/2 etatu

§ Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów

§ Rozwój zawodowy: udział w szkoleniach, superwizję pracy zespołowej

§ Pakiet socjalny (ZFŚS), w tym m. in. dofinansowania na Święta i wakacje

§ Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej

§ Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie

§ Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/ języka niemieckiego

DO TWOICH ZADAŃ BĘDĄ NALEŻEĆ m.in.:

§ Odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia

§ Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego,

§ Realizowanie planu pomocy dziecku oraz indywidualnego planu usamodzielnienia.

§ Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci, specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę

§ Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

NASZE WYMAGANIA:

· Ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

· Doświadczenie w pracy z młodzieżą i/lub dziećmi

· Dyspozycyjność ze względu na pracę w systemie zmianowym

· Stabilność emocjonalna i wysoka odporność na stres

· Umiejętność współpracy w zespole

· Praktyczne umiejętności życiowe

· Niekaralność

· Mile widziane ukończone szkolenia w zakresie pracy z młodzieżą.

CV prosimy przesyłać do 07.06.2020 r. poprzez link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=74e376353c8c415cb43594ebab1b6893

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 39 (02-737 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 39 (02-737 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-737), ul. Niedźwiedzia 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Strona internetowa:
https://wioskisos.org/
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 22 maja 2020 do 5 czerwca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.