Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr 1/2020 Fundatorów Fundacji Solaris z dn. 09.03.2020 r. rozpoczęto proces likwidacji Fundacji Solaris.

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000260033.

Uchwałą Zarządu Fundacji Solaris nr 2/2020 z dn. 09.03.2020 r. na Likwidatora fundacji powołano Aleksandrę Kaźmierczak.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji Solaris do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres: Fundacja Solaris, ul. Jesionowa 12/7, 91-363 Łódź.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Solaris
Imię i nazwisko:
Aleksandra Kaźmierczak
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 czerwca 2020 do 26 lipca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.