Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych poszukuje do projektu
PRAWNIKA DS. PORWAŃ RODZICIELSKICH
(Zadanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19)

Miejsce pracy: zdalnie/Warszawa-Śródmieście

Praca polega na udzielaniu poradnictwa prawnego w zakresie wsparcia beneficjentów Fundacji.

Poradnictwo prawne dot. porwań rodzicielskich - od czasu pandemii obserwujemy znaczny wzrost zgłoszeń uprowadzeń rodzicielskich oraz pytań o ograniczenia wprowadzane z powodu COVID-19 i kwestie prawne z tym związane. Zamknięcie granic spowodowało utrudnienia w kontaktach z dzieckiem, mimo postanowień sądu. Wprowadzono wiele obostrzeń i nakazów wpływających na pracę sądów, które ograniczają się do rozpoznawania spraw noszących miano pilnych. W związku z utrudnieniami ważne jest zapewnienie naszym beneficjentom łatwego dostępu do porad prawnych.

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej wyższe - ukończone studia na kierunku prawo,
  • dodatkowym atutem jest ukończenie studiów podyplomowych o profilu związanym
    z problematyką zaginięć/prawa rodzinnego lub odbywanie aplikacji adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej albo notarialnej lub prawo wykonywania zawodu: adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza.
  • znajomość tematyki: prawo rodzinne, prawo cywilne, procedura cywilna, postępowanie karne, Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna na 20 godz./miesięcznie na okres 5 miesięcy (lipiec-listopad)

Zgłoszenia (CV + referencje) prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@zaginieni.pl

Oferta ważna do dnia 7 lipca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:
Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
administracja@zaginieni.pl.
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, administracja@zaginieni.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem.

Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia

Uprawnienia: Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Imię i nazwisko:
Andrzej Jaroszkiewicz
Strona internetowa:
http://www.itaka.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 30 czerwca 2020 do 7 lipca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.