Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja FUNDACJI AB INWESTOR SKATEPARK GDYNIA, KRS: 0000459092

30 czerwca 2020 14:16
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji AB Inwestor Skatepark Gdynia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 523, 80 - 320 Gdańsk, KRS: 0000459092 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2020r. została podjęta uchwała w przedmiocie otworzenia likwidacji Fundacji. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020r., sygn. akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/008988/20/255.

Ustawiony Likwidator Fundacji: Jacek Jerzemowski

W związku z powyższym wzywa się wszelkich wierzycieli Fundacji aby zgłosili ewentualne wierzytelności najpóźniej do dnia 31 lipca 2020r. Zgłoszenie należy dokonać w formie pisemnej na adres: Likwidator Fundacji AB Inwestor Skatepark Gdynia Jacek Jerzemowski, ul. Grunwaldzka 523, 80 - 320 Gdańsk.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja AB Inwestor Skatepark Gdynia
Imię i nazwisko:
Jacek Jerzemowski
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 30 czerwca 2020 do 31 lipca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.