Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach (KRS: 0000083219)

30 czerwca 2020 22:38
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach podaje do publicznej wiadomości, iż w związku 
z uchwałą nr 2/2020 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach z dnia 
1 kwietnia 2020 roku postanowiono zlikwidować Fundację Zamek Królewski w Niepołomicach.

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083219. Wpisem nr 37 z dnia 27 maja 2020 roku dokonano wpisu otwarcia likwidacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałą nr 5/2020 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach z dnia 2 czerwca 2020 roku na Likwidatora Fundacji powołano Michała Pałasza (Pałasz).

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach w likwidacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na poniższy adres:

Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach w likwidacji

ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice

Tel: 12 281 32 32

e-mail: fundacja@zamekkrolewski.com.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach w likwidacji
Imię i nazwisko:
Michał Pałasz
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 30 czerwca 2020 do 31 lipca 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.