Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Projekt Fundacji Ari Ari„Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”

26 lipca 2020 13:48
Reklama
Reklama

Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”.
Szczegółowe informacje:

http://www.ariari.org/pl/dzialania-miedzynarodowe/156-wiedza-i-umiejetnosci-dla-aktywnosci-osob-niewidomych-i-slabowidzacych.html

Projekt skierowany jest do osób, które:
Ø mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
Ø są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
Ø są bierne zawodowo,
Ø są w wieku 18-65 lat.
W ramach projektu oferujemy:
Ø Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
Ø Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
Ø Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
Ø Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
Ø Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
Ø Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
Ø Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, 
Ø Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
Ø Indywidualne kursy zawodowe ,
Ø Płatne staże zawodowe,
Ø Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie, 
Ø Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
Ø Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Dokumenty zgłoszeniowe:
Ø Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
• Formularz zgłoszeniowy 1,
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
• Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Ø Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
• Formularz zgłoszeniowy 1a,
• Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
• Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje uzyskać można:
W biurze projektu: 
Biuro Rachunkowe Liber
Ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
Godziny otwarcia: 
wtorek od 10.00 do 14.00
czwartek od 10.00 do 14.00
Sebastian Mleczek, specjalista ds. rekrutacji i obsługi projektu, numer telefonu: 781881516
Adres e-mail: ariari.kujawskopomorski@gmail.com

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Ari Ari
Imię i nazwisko:
Sebastian Mleczek
Strona internetowa:
https://www.ariari.org/
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 26 lipca 2020 do 26 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.