Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

Kim jesteśmy:

Jesteśmy Fundacją, która zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze działania ukierunkowane są na aktywizację osób fizycznych niepracujących, bezrobotnych, osoby prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe oferując im specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej Fundacji aktualnie poszukujemy Opiekunów osób niesamodzielnych. Usługa opiekuńcza świadczona jest na min. na mieszkaniach wspomaganych -treningowych w ramach projektu unijnego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Poznań.

Wymagania od kandydata:

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

Podstawowe zadania:

·           pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem)

·           opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej)

·           pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

·           zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej);

·           pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i przy załatwianiu spraw zdrowotnych

·           transport na szkolenie, warsztaty, formy aktywizacyjne

Jeżeli jesteś osobą energiczną, otwartą, pogodną, potrafisz słuchać i lubisz pracę w terenie to czekamy na Ciebie!

mail do kontaktu: mieszkania-wspomagane@firs.org.pl

Praca na pełen etat.

Osoby zainteresowane i spełniające wymienione kryteria prosimy o przesłanie CV.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) lub na podstawie zgody kandydata art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jest Pani/Pan uprawniona/-y do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania rekrutacji lub do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Za Pani/Pana odrębną zgodą dane mogą zostać przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Strona internetowa:
http://firs@firs.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.