Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji "Zdrowe spojrzenie na życie" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

31 lipca 2020 10:08
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Fundacji "Zdrowe spojrzenie na życie" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w sprawie postawienia Fundacji "Zdrowe spojrzenie na życie" w stan likwidacji i jej rozwiązania została wszczęta likwidacja Fundacji "Zdrowe spojrzenie na życie" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy wydział XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000712952 (dalej: Fundacja).

Likwidatorem Fundacji ustanowiono Pana Michała Dybiec

W sprawach związanych z likwidacją fundacji należy kontaktować się na następujący adres e-mail  : jadago@poczta.onet.pl

Według wiedzy likwidatora Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych. 

Wszelkie ewentualne roszczenia można zgłaszać do dnia 10 sierpnia 2020 roku na wskazany wyżej adres e-mail: jadago@poczta.onet.pl lub na adres pocztowy do korespondencji:

ul. Bałtycka 47C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja "Zdrowe spojrzenie na życie" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2020 do 14 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.