Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja stowarzyszenia Stulica Stolica

31 lipca 2020 12:09
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Stulica Stolica (Warszawa, ul. Mickiewicza 27 m 228, KRS 0000237786) z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji i rozwiązania powyższego stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło otwarcie likwidacji stowarzyszenia.

Likwidatorem stowarzyszenia jest Anna Brzezińska-Czerska.

W sprawach związanych z likwidacją należy kontaktować się pod adresem e-mail: a.brzezinska.czerska@gmail.com.

Według wiedzy likwidatora Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Wszelkie ewentualne roszczenia można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2020 roku na wskazany wyżej adres e-mail lub na adres pocztowy do korespondencji: ul. Żeromskiego 36/42 m. 10, 01-831 Warszawa

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stulica Stolica
Imię i nazwisko:
-
Strona internetowa:
http://-
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2020 do 21 sierpnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.