Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trener /trenerka pracy w projektach aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością

16 września 2020 09:27
Reklama
Reklama

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektów: „Pomoc szyta na miarę!” i „Pracuj dalej” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Trener pracy (job coach)

Nr. ref. TP/9/2020

Umowa o pracę, wymiar etatu: 1; zatrudnienie od 1 października 2020 r.
Celem realizowanych projektów jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Główne zadania trenera pracy to:

 • indywidualna praca z klientami – współtworzenie planów rozwoju zawodowego, towarzyszenie w czasie realizacji wsparcia (motywowanie, indywidualna praca mająca na celu zwiększenie aktywności zawodowej klienta)
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • udział w wyjściach integracyjnych
 • indywidualne spotkania doradcze
 • indywidualne pośrednictwo pracy – pomoc w poszukiwaniu pracy i kontaktach
  z pracodawcami
 • współprowadzenie grupowych warsztatów zawodowych
 • prowadzenie indywidualnych treningów umiejętności praktycznych
 • organizacja dla uczestników kursów, szkoleń, miejsc stażu oraz miejsc zatrudnienia wspomaganego (Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat zatrudnienia wspomaganego w linku)
 • wsparcie uczestnika na stażu i stanowisku pracy oraz poza nim – w celu utrzymania zatrudnienia
 • współpraca z innymi specjalistami w celu dopasowania wsparcia do potrzeb uczestnika

Specyfika pracy:

· praca na cały etat, realizowana w godzinach nieregularnych, w biurze projektu i w terenie (obszar województwa małopolskiego), polegająca na towarzyszeniu klientom w działaniach, które zwiększą ich samodzielność zawodową.

Wymagania:

· wykształcenie min. średnie;

· co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, także w formie wolontariatu;

· co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami
z niepełnosprawnościami lub zrealizowane szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego;

· podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób
z niepełnosprawnością,

· mobilność i gotowość do lekkiej pracy fizycznej oraz w zmiennych warunkach

· badania sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczka Sanepid) lub zdolność do wykonania badań;

· skuteczna obsługa komputera (programy Word, Excel), umiejętność pracy na dokumentach on-line;

· umiejętność współpracy w grupie

Od osoby pełniącej rolę trenera pracy oczekujemy także wysokich kompetencji społecznych, osobistych i organizacyjnych, m.in. wysokiej kultury osobistej, empatii, optymistycznego nastawienia, umiejętności jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem; umiejętności samodzielnego planowania i weryfikowania działań, elastyczności.

Oferujemy:

· umowę o pracę w wymiarze 1 etatu

· wynagrodzenie 3500 zł brutto

 • kartę miejską na wszystkie linie, telefon służbowy,
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.plz podaniem w temacie nr ref. z początku ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na stanowisko: trener pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Więcej informacji: www.ognisko.org.pl

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

Projekt „Pracuj dalej” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;

d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;

Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.

Zdjęcie
Autor/źródło: pexels.com
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Miniatura zdjęcie 4
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
Imię i nazwisko:
Katarzyna
Strona internetowa:
http://Biesiada
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 września 2020 do 16 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.