Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG zaprasza NGO w roli partnera do projektu dla osób niepełnosprawnych

10 września 2020 09:59
Reklama
Reklama

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG zaprasza do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 dotyczący Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zakres realizacji projektu obejmuje diagnozę potrzeb uczestników projektu (osób niepełnosprawnych), doradztwo zawodowe dla uczestników projektu, szkolenia zaw. dla uczestników projektu tj.: Marketing w Internecie, Grafik Komputerowy, Tworzenie stron internetowych, Kurs j. angielskiego, pośrednictwo pracy dla uczestników projektu, staże zawodowe dla uczestników projektu.

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG jako Lider i Wnioskodawca projektu zobowiązuje się do:

  • przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ww. konkursie;

  • zarządzania projektem wraz ze stałym monitoringiem postępu finansowego i rzeczowego;

  • całkowitego rozliczenia zaplanowanych w projekcie wydatków i osiągnięcia jego rezultatów;

  • realizacja działań merytorycznych skierowanych do grupy docelowej z woj. mazowieckiego.

Organizacja pozarządowa jako partner projektu będzie odpowiedzialna za:

  • udzielenie konsultacji w zakresie opracowania (na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu) analizy zapotrzebowania osób niepełnosprawnych z obszaru woj. mazowieckiego na wsparcie projektowe;

-promowanie projektu wśród osób niepełnosprawnych oraz rekrutacja uczestników projektu;

-realizację części działań merytorycznych skierowanych do grupy osób niepełnosprawnych.

Na realizację ww. zadań Organizacja Pozarządowa otrzyma od Centrum Szkoleniowego MASTERLANG środki finansowe w wysokości ustalonej pomiędzy Liderem, a Partnerem.

Zapraszamy do współpracy!

Koordynator Projektu: 533-327-020

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 10 września 2020 do 11 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.