Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji

15 września 2020 13:01
Reklama
Reklama

Urząd Miasta Katowice informuje, że w wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice przeprowadzonego w terminie od 26 sierpnia 2020r. do 8 września 2020 r.wpłynęło 16 zgłoszeń.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Katowice.

Zgodnie z przyjętym trybem:

 1. Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 15 września do 28 września br.
 2. Każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalniena 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.
 • Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny, która jest dostępna:

  • w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, 

  w godz.:  poniedziałek, czwartek: 7.30-17.00; wtorek, środa: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00. 

  -  w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5, 

  w godz.:  poniedziałek, środa, piątek: 9.00-17.00; wtorek, czwartek: 11.00-19.00

  oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście przypiętej do urny.

 1. Głos oddaje osoba/osoby upoważniona/upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej.

W pozostałych przypadkach, Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, którą dopina do Karty do głosowania (wzór poniżej).

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Wybory

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 września 2020 do 28 września 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.