Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama

 Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 01/2020 Rady Fundatorów Fundacji ProVita z dnia 15 lipca 2020 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji ProVita z siedzibą w Karpaczu, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360037.

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.08.2020 r. (sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/13902/20/933).

Na likwidatora wyznaczono Pana Zbigniewa Wierzbińskiego. 

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli fundacji ProVita w likwidacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 12.11.2020. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Dzika 4, 58-540 Karpacz.

Likwidator: 

Zbigniew Wierzbiński"

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ProVita
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 października 2020 do 11 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.