Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pracownik / pracowniczka Sekcji Warszawskiego Domu pod Fontanną

12 października 2020 16:45
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF) to dzienna, samopomocowa placówka działająca zgodnie z międzynarodowymi standardami modelu Domu-Klubu. Prowadzona jest przez członkinie i członków (osoby doświadczające problemów zdrowia psychicznego) oraz pracowniczki i pracowników, którzy wspomagają wspólne prowadzenie Domu (nie podejmują zadań terapeutycznych, opiekuńczych, pedagogicznych czy badawczych). Działania zorganizowane są w trzech Sekcjach: Sekcji Administracji, Sekcji Zatrudnienia i Edukacji oraz Sekcji Obsługi Domu.

Codziennym zadaniem każdego pracownika / każdej pracowniczki Sekcji WDpF jest bezpośrednia współpraca z członkami i członkiniami, zespołem pracowniczym, wolontariuszami i wolontariuszkami Domu, a przede wszystkim takie współorganizowanie pracy Sekcji, by członkowie i członkinie, zgodnie z własnymi wyborami, angażowali się we współzarządzanie swoją Sekcją i jej działania. Standardy działania WDpF oraz to, czym zajmują się poszczególne Sekcje, opisane jest na stronie www.wdpf.org.pl. Od kilku miesięcy łączymy pracę zdalną i stacjonarną.

Poszukujemy pracownika lub pracowniczki Sekcji Administracji na pełen etat. W przyszłości możliwe jest przejście do okresowej lub stałej pracy w innej Sekcji, w zależności od predyspozycji zatrudnionej osoby i potrzeb WDpF. Optymalne rozpoczęcie pracy na początku listopada. Podmiotem zatrudniającym jest stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, w ramach którego działa placówka.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, we wtorki rotacyjnie od 12:00 do 20:00, od czasu do czasu w soboty),
 • wynagrodzenie w wys. 2600 zł miesięcznie netto w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w unikatowym miejscu: WDpF jako jedyna placówka w Polsce realizuje Model Domu-Klubu (ang. Clubhouse) w sposób potwierdzony akredytacją (standardy modelu: http://clubhouse-intl.org/resources/quality-standards/),
 • pracę, gdzie kluczową wartością jest budowanie partnerskich relacji związanych z podejmowaniem różnorodnych działań wspólnie z członkami WDpF w ramach „dnia zorientowanego na pracę” (ang. „work ordered day”).

Dobry kandydat / dobra kandydatka:

 • angażuje się z entuzjazmem we wszystkie potrzebne działania (w tym sprzątanie), jednocześnie zachęca innych i sam/a chętnie wykonuje zadania „ramię w ramię” z członkami,
 • ma gotowość do budowania współpracy i komunikacji opartej na relacjach koleżeńskich (nie terapeutycznych czy opiekuńczych) w tym rozumie wagę szczerości i dialogu, szczególnie w trudnych sytuacjach, zarówno w kontaktach indywidualnych jak i grupowych,
 • jest śmiały/a w kontaktach i w podejmowaniu współpracy z ludźmi, również w formach zdalnych,
 • ma umiejętności i łatwość współpracy w żywej, zmieniającej się społeczności (przy zdarzających się trudnościach w przestrzeganiu ogólnych norm), dobrze radzi sobie w sytuacjach stresujących,
 • ma zdolności organizacyjne, jest odpowiedzialny/a i samodzielny/a, ale jednocześnie szanuje wspólne zasady i ustalenia, w tym punktualność,
 • sprawnie posługuje się komputerem: pakiet Office, biegłe poruszanie się w Internecie, komunikatory internetowe, obsługa Facebooka, usługi google (gmail, dysk, dokumenty, arkusze),
 • interesuje się sytuacją osób doświadczających trudnych sytuacji oraz adresowanymi do nich działaniami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, jest także gotowy pogłębiać wiedzę o przepisach prawnych, które regulują te działania,
 • zna język angielski w stopniu pozwalającym korzystać z anglojęzycznych lektur dotyczących Modelu Domu-Klubu oraz prowadzić konwersację i korespondencję.

Poziom czy zakres formalnego wykształcenia ma dla nas mniejsze znaczenie, niż doświadczenie oraz chęci i możliwości działania zgodnego z wyżej wymienionymi oczekiwaniami.

O tym, co zainteresowało Cię w naszym modelu działania i dlaczego chcesz u nas pracować, napisz w liście motywacyjnym – przywiązujemy do niego dużą wagę. Dołącz również swoje CV. Wyślij swoje zgłoszenie na adres: biuro@wdpf.org.pl jak najszybciej, maksymalnie do 25 października br. Nie wykluczamy wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego
Strona internetowa:
http://www.wdpf.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 października 2020 do 26 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.