Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakończenie likwidacji Fundacji MOMO

13 października 2020 14:08
Reklama
Reklama

W imieniu Fundacji MOMO z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351010, niniejszym zawiadamiam, iż decyzją Zarządu Fundacji z dnia 11.09.2014 r. otwarta została likwidacja w/w Fundacji. Na likwidatora wyznaczona została Agata Ciastoń.

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu Wydział VI KRS z dnia 19 stycznia 2015 r. Wszelkie roszczenia względem Fundacji proszę kierować w terminie 2 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w portalu www.ngo.pl bezpośrednio do likwidatora na adres: ul. Boiskowa 19/23, 52-126 Wrocław.

Agata Ciastoń

likwidator

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 października 2020 do 13 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.