Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie likwidacji Stowarzyszenia Promocji Hipoterapii

16 października 2020 18:45
Reklama
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Promocji Hipoterapii z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000308059, zawiadamia, że w dniu 8 września 2020 r. podjęta została Uchwała Walnego Zebrania Członków o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.09.2020 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VII Wydział Gospodarczy KRS. sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/014848/20/593.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia, aby w terminie  do 6.11.2020 r. zgłosili swoje wierzytelności na adres poczty elektronicznej promocjahipoterapii@gmail.com lub listownie na adres Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Promocji Hipoterapii
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 października 2020 do 6 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.