Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie likwidacji Stowarzyszenia Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych "360 stopni"

16 października 2020 21:02
Reklama
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych "360 stopni" z siedzibą w Rybniku, KRS: 0000464853, zawiadamia, że w dniu 15.08.2020 r. podjęta została Uchwała Walnego Zebrania Członków o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.09.2020 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy KRS. sygn. akt: GL.X NS-REJ.KRS 11590/20/474. 

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia, aby w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia  tj. do 30.10.2020 r. zgłosili swoje wierzytelności na adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Armii Ludowej 37d/4 44-251 Rybnik.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych "360 stopni"
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 października 2020 do 30 października 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.