Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja fundacji "Klub Kapitału Śląskiego Dzieciom"

18 października 2020 12:47
Reklama
Reklama

Działając w imieniu Fundacji „Klub Kapitału Śląskiego Dzieciom” z siedzibą w Chorzowie, Al. Łani 1, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII  Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000245601, jako jej likwidatorzy, niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, że Zarząd jej Fundatora tj. Stowarzyszenia Klub Kapitału Śląskiego z siedzibą w Chorzowie uchwałą nr 1 z dnia 21 września 2020 r. postanowił rozwiązać fundację i otworzyć jej likwidację z dniem 21 września 2020 r. Na likwidatora wyznaczono Ewę Pelc oraz Michała Domogałę. Likwidatorzy stwierdzają, że Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiada żadnych zobowiązań.

Wobec powyższego wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji, aby zgłosili swe wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności przyjmowane są pod adresem: Fundacja „Klub Kapitału Śląskiego Dzieciom”, 41-500 Chorzów, Al. Łani 1.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Klub Kapitału Śląskiego Dzieciom
Imię i nazwisko:
Ewa Pelc
Strona internetowa:
http://brak
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 18 października 2020 do 18 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.