Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na zadania realizowane w 2021 r

20 października 2020 12:07
Reklama
Reklama

Urząd Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w naborze do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2021.

Na podstawie zgłoszeń powołana zostanie komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Prezydenta.Wspólna opinia staje się podstawą do decyzji Prezydenta Miasta Poznania, jakie projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców i Miasta Poznania.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści działający w różnych obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać oferty w generatorze ofert witkac.pl. Kandydata do komisji konkursowej rekomenduje organizacja pozarządowa. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Udział komisji pozwala współdecydować przedstawicielom NGO na realizację jakich zadań publicznych przeznaczone są w Poznaniu środki finansowe.Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który udostępniony jest w załączniku. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Nabór do bazy ma charakter ciągły i otwarty.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Urząd Miasta Poznania
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 października 2020 do 30 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.