Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowiska Trenerów usamodzielnienia w:

 • dwóch mieszkaniach wspieranych grupowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju4 osób z niepełnosprawnością sprzężoną)
 • mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie zajęć z: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, budżetowych, kulinarnych, komunikacyjnych,
 2. organizację czasu wolnego,
 3. planowanie i organizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną,
 4. opracowywanie i weryfikację Indywidualnych Programów Wsparcia;
 5. współpracę z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami/placówkami działającymi na rzecz mieszkańców,
 6. ścisłą współpracę z Psychologiem/koordynatorem mieszkań.

Wymagania:

1. wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00,
 • pracę w okresie listopad 2020-styczeń 2021,
 • w ramach umowy odbędzie się średnio 168 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 27.11.2020r., na adres e-mail: o.sinkowska@otwartedrzwi.pl w tytule podając: TRENER USAMODZIELNIENIA lub złożenie go osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-468 Warszawa.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Imię i nazwisko:
Olga Sinkowska
Strona internetowa:
http://www.otwartedrzwi.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 listopada 2020 do 30 listopada 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.