Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapraszamy warszawskie organizacje społeczne do udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny

19 listopada 2020 15:49
Reklama
Reklama

Zapraszamy warszawskie organizacje społeczne do udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych. Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Według badań PISA uczniowie warszawskich szkół osiągają świetne wyniki w nauce w porównaniu z rówieśnikami z innych państw. Jest to również zasługa współpracy organizacji pozarządowych (NGO) z placówkami edukacyjnymi.  Jak pokazują lata doświadczeń, projekty realizowane we współpracy z NGOsami są dla uczniów i uczennic twórcze, rozwijające i wzmacniają postawy obywatelskie.

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Osoby uczestniczące uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

Główne działania w projekcie:

1. Wsparcie mentorskie – każda zgłoszona szkoła otrzyma wsparcie w działaniach za pośrednictwem mentora/ki – trenera/kę lub animatora/ką współpracującego z organizatorami programu. Po indywidualnych konsultacjach wspólnie wybierzemy organizację pozarządową do dalszych działań w szkole.

2. Szkolenia i webinary – skierowane do grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów i uczennic.

3. Gra edukacyjna w szkole – przeszkoleni nauczyciele udostępnią dla uczniów i uczennic grę edukacyjną i lekcję online wprowadzającą w tematykę działalności organizacji pozarządowych.

4. Spotkania z liderami i liderkami lokalnej organizacji pozarządowej – w formie wizyty studyjnej, lekcji (która obejmuje przedmiot uwzględniony w podstawie programowej) lub warsztatu.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią działania w projekcie są realizowane ONLINE. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Jaka jest rola organizacji pozarządowych w programie?

  • Przedstawiciel_ka organizacji pozarządowej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w programie będzie miał/a za zadanie przeprowadzić spotkanie w wybranej przez siebie formie: wizyty studyjnej, lekcji lub warsztatu, za co otrzyma wynagrodzenie
  • Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz rejestracyjny dostępny tutaj: https://bit.ly/3f0a6gA
  • W pierwszym etapie organizacja pozarządowa zgłasza chęć udziału, po czym organizatorki sprawdzają czy szkoły, które biorą udział w programie są zainteresowane spotkaniem. Jeśli znajdziemy zainteresowaną szkołę, z organizacją kontaktuje się osoba otaczająca daną szkołę wsparciem mentorskim i umawiacie się na spotkanie
  • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r.

Projekt realizują: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej

Natalia Skoczylas

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu
n.skoczylas@poledialogu.org.pl
tel.: 602 405 512

Anna Wuls

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej
anna.wuls@ceo.org.pl
tel. (22) 622 32 39 wew. 219

Kolorowe logo projektu składające się z figur geometrycznych i ramki z napisem "pozarządownik szkolny".

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Pole Dialogu
Imię i nazwisko:
Natalia Skoczylas
Strona internetowa:
https://poledialogu.org.pl/
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 19 listopada 2020 do 20 grudnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.