Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia

20 listopada 2020 21:47
Reklama
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przystań” w Ustce z siedzibą w Ustce przy ul. Darłowskiej 18 (NIP 839-27-18-422, REGON 771311540; KRS 0000040110) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.03.2020r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

Wszczęcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygnatura sprawy GD.VIII NS-REJ.KRS/016281/20/606 (postanowienie z dnia 12.10.2020r.).

Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Regina Hoffmann-Szczepańska i Pani Aksenia Szczepańska-Szczepaniak.

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia na adres e-mail: a.szczepanska_szczepaniak@yahoo.pl - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, tj. do dnia 04.12.2020r.

Likwidator – Regina Hoffmann-Szczepańska

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przystań" w Ustce
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 listopada 2020 do 4 grudnia 2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.