Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Poszukujemy asystentów osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego

14 stycznia 2021 15:23
Reklama
Reklama

Opis oferty pracy

Fundacja Internationaler Bund Polska, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zatrudni asystentów osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Asystent będzie świadczył usługi na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

i/lub

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Opis stanowiska pracy

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w:

 • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery)
 • wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
 • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc)
 • w przypadku dzieci - w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, przy czym limit godzin usług asystenckich przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wyniesie nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W przypadku dzieci do 16. roku życia, limit ten wyniesie 30 godzin miesięcznie na dziecko.

Wymagania:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność

Miejsce pracy

Bieruń, Lędziny, Chełm Śląski, Imielin i inne miejscowości na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Oferujemy

 • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych
 • stawkę 33 zł/h brutto
 • umowę zlecenie (praca od zaraz)

Kontakt

Założenia programu dostępne są na stronie internetowej:

https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie maila o tytule: “Rekrutacja - Imię i Nazwisko - p. bieruńsko-lędziński” wraz z załączonym CV i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (treść poniżej). Zgłoszenia przyjmujemy na adres pomoc-polska@ib.de

Więcej informacji można także uzyskać pod numerem telefonu: 789 489 531 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zdjęcie

logotyp pracodawcy

Autor/źródło: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska/photos/a.160800737278978/4186616898030655/
Zdjęcie

grafika promocyjna

Autor/źródło: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-na-czarnym-skladanym-wozku-inwalidzkim-2026764/
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Internationaler Bund Polska
Imię i nazwisko:
Dorota Rybińska
Strona internetowa:
https://ib-polska.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2021 do 14 lutego 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.