Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Młodym Piłkarzom

14 stycznia 2021 17:45
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pomocy Młodym Piłkarzom z dnia 28.10.2020r., w sprawie likwidacji Stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 07.12.2020r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Młodym Piłkarzom (KRS 0000283397) ul. Bukowskiego 7 m 45 w Warszawie.

Likwidatorem Stowarzyszenia został Włodzimierz Biernacki.

Likwidator stwierdza, że na dzień rozpoczęcia likwidacji według jego wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia aby w terminie do dnia 15-02-2021 roku zgłosili swoje wierzytelności  na adres poczty elektronicznej kierozwar@wp.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Pomocy Młodym Piłkarzom
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2021 do 14 lutego 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.