Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Reklama

WiseEuropa poszukuje zaangażowanej i dobrze zorganizowanej osoby, z doświadczeniem w zarządzaniu pracą innych, na stanowisko Eksperta ds. Finansowych.

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

Oczekiwania:

 • kilkuletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów w instytucji naukowo-badawczej lub organizacji pozarządowej,
 • doświadczenie w planowaniu, zarządzaniu i rozliczaniu środków z funduszy strukturalnych UE, grantów krajowych i międzynarodowych, umiejętność sporządzania raportów finansowych,
 • znajomość zasad kosztorysowania, opracowywania budżetów,
 • doświadczenie we współpracy z biurem rachunkowym,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w rozliczanie projektów dotowanych ze środków NCBiR.
 • znajomość podstawowych zasad rachunkowości,
 • znajomość systemów do rozliczeń projektów z różnych źródeł,
 • szybkość i bystrość a zdobywaniu wiedzy

Opis stanowiska:

 • zarządzanie i rozliczanie budżetów projektowych, w projektach dotowanych ze środków publicznych i prywatnych,
 • kontakt z podmiotami finansującymi w zakresie: rozliczenia/aktualizowania/aneksowania umów dotyczących prowadzonego projektu, zmian budżetowych, a także kontrolowania przebiegu projektu zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach dotacyjnych,
 • obsługa kadrowo-płacowa: sporządzanie umów oraz przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia organizacji oraz prowadzonych przez nią projektów,
 • weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z wytycznymi kwalifikowalności wydatków,
 • sporządzanie raportów projektowych,
 • współpraca z biurem rachunkowym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce;
 • pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce;
 • pracę w zaangażowanym zespole, złożonym z nastawionych na współpracę osób o otwartych umysłach;
 • elastyczną kulturę pracy.

Zgłoszenia:​ Oferty zawierające CV prosimy przesłać za adres: rekrutacja@wise-europa.eu

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 lutego 2021 do 26 lutego 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.