Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Informacja o likwidacji Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "SENSOR"

21 lutego 2021 11:16
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "Sensor" uchwałą nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. podjęło decyzję o rozwiązaniu tego stowarzyszenia. Uchwałą nr 2/2021 z tego samego dnia,  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego Sensor wybrało na likwidatorów tego stowarzyszenia Damiana Dorochowicza, Jerzego Danilewicza i Magdalenę Prejs, a postanowieniem z dnia 02 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku –  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał właściwych wpisów w tym zakresie do Krajowego Rejestru Sądowego 
(sygn. BI. XII NS - REJ.KRS/001082/21/446). Wobec tego wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "Sensor".

Wedle wiedzy likwidatorów, Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Sensor" nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Jednocześnie likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli aby w terminie 30 dni od podania do publicznej wiadomości o wszczęciu przedmiotowego postępowania likwidacyjnego zgłosili swoje wierzytelności likwidatorowi.

Dane Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "Sensor":

adres: 

ul. Klonowa 41/48, 

16-400 Suwałki

KRS: 0000566837

NIP: 8442355276

REGON: 361994216

numery telefonu likwidatorów: 

Damian Dorochowicz - 516918134

Jerzy Danilewicz - 500045542

Magdalena Prejs - 600486922

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Sensor"
Imię i nazwisko:
Jerzy Danilewicz
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 21 lutego 2021 do 24 marca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.