Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stanowisko wykładowcy/wykładowczyni – psychologa/ psycholożki na studiach Szkoła Edukacji PAFW i UW

25 marca 2021 14:46
Reklama
Reklama

Konkurs na stanowisko wykładowcy akademickiego/wykładowczyni akademickiej – psychologa/ psycholożki na studiach podyplomowych „Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego”

Studia podyplomowe „Szkoła Edukacji PAFW i UW” to roczne podyplomowe studia kwalifikacyjne dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, matematyki, biologii z przyrodą oraz historii i wiedzy o społeczeństwie (zob. http://szkolaedukacji.pl/)) zorganizowane w ramach współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Założenia:

Szukamy stałego członka/członkini zespołu, który/a:

 • poprowadzi (lub będzie współprowadził/a według zasad co-teachingu) przedmioty psychologiczne (m.in psychologię rozwojową, poznawczą), w oparciu o autorski sylabus wpisujący się w ramowy program kształcenia w SE;
 • będzie współpracował/a z prowadzącymi przedmiot „Kompetencje wychowawcze i komunikacyjne”, którego celem jest uzyskanie przez studentów pogłębionej świadomości, czym jest rola wychowawcza nauczyciela i jakie dylematy i wybory się z nią wiążą;
 • będzie służył/a radą i pomocą w zakresie psychologicznym wykładowcom innych kursów i tutorom w procesie rozwoju profesjonalnego studentów;
 • będzie brał/a udział w pracach kadry SE, w szczególności współtworząc i ewaluując program SE;
 • poświęci Szkole Edukacji minimum dwa dni pracy w każdym tygodniu, począwszy od 1 czerwca 2021

Oferujemy możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę od 1.08.2021 (wcześniej na umowę-zlecenie), atrakcyjne warunki umowy, pracę w Warszawie (dobrze skomunikowana część Ochoty), w komfortowej przestrzeni edukacyjnej z zapleczem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, współpracę z dynamicznym i kreatywnym zespołem osób pasjonujących się edukacją, współudział w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnego programu kształcenia nauczycieli opracowanego we współpracy z Teachers College z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz ciekawe możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w zakresie psychologii (wymóg minimalny to otwarcie przewodu doktorskiego w tej dziedzinie wraz z deklarowaną datą obrony pracy doktorskiej (dla osób, które obejmują zapisy przejściowe dotyczące okresu 30.04.2019 - 31.12.2021) lub ostatni rok studiów doktoranckich oraz załączenie własnej deklaracji złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • doświadczenia w prowadzeniu z sukcesem i zamiłowaniem zajęć ze studentami, nauczycielami lub uczniami;
 • znajomości rzeczywistości szkolnej wynikającej z doświadczenia zawodowego, a nie tylko osobistego jako ucznia czy rodzica;
 • udokumentowanych (np. publikacjami) zainteresowań w zakresie psychologii edukacyjnej;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu niezbędnym do pracy z tekstem w tym języku.

Rekrutacja na proponowane stanowisko jest trzyetapowa. W etapie pierwszym analizowane jest dossier kandydata pod kątem opisanego powyżej profilu. Do etapu drugiego (zajęcia pokazowe) i trzeciego (rozmowa) zapraszani są kandydaci wyłonieni przez komisję konkursową, w której uczestniczą przedstawiciele kierownictwa Szkoły Edukacji oraz specjaliści w zakresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagane dokumenty, niezbędne do uczestniczenia w I etapie rekrutacji:

 • curriculum vitae;
 • odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego w zakresie psychologii (bądź otwarcia przewodu doktorskiego w tej dziedzinie) albo własna deklaracja złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;

Harmonogram konkursu:

do 25 kwietnia 2021: składanie dokumentów drogą elektroniczną

26 -28 kwietnia 2021: I etap: analiza dossiers kandydatów przez komisję konkursową

do 29 kwietnia 2021: informacja dla kandydatów o decyzji komisji konkursowej w sprawie zakwalifikowania do II etapu

Od 10 maja 2021 (terminy ustalane indywidualnie):

II i III etap: rozmowy w siedzibie SE

do 24 maja 2021: informacja dla kandydatów o decyzji komisji konkursowej i wyniku rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres: kontakt@szkolaedukacji.pl dopiskiem Rekrutacja psycholog.

Dodatkowe informacje: Małgorzata Siłka, tel. 505 759 800

Informacja o RODO
Szanując Państwa prywatność i wykonując obowiązek informacyjny w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy:

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w szczególności przeprowadzenia rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres e-mail: fde@fde.org.pl.

W Pani/Pana opinii, jakich kompetencji związanych z psychologią szczególnie potrzebują nauczyciele rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli (nie więcej niż 2 strony tekstu A4, 1800 znaków na stronie).

Jakie zagadnienia psychologiczne wydają się Pani/Panu szczególnie ważne dla przyszłych nauczycieli? Prosimy wybrać jedno - dwa zagadnienia i pokazać ich rolę w kontekście edukacyjnym (nie więcej niż 2 strony tekstu A4, 1800 znaków na stronie);

pisemna wypowiedź na jeden z poniższych tematów:

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Dobrej Edukacji
Imię i nazwisko:
Małgorzata Siłka
Strona internetowa:
http://www.szkolaedukacji.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 marca 2021 do 25 kwietnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.