Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

1% dla utalentowanych dzieci i młodzieży "zDolnego Śląska" (KRS 0000041253)

30 marca 2021 09:39
Reklama
Reklama

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) organizuje od 2001 roku najstarszy i największy program wsparcia uzdolnionej młodzieży na Dolnym Śląsku. W ramach Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk", którego organizatorem jest FEM, już 2000 uczniów otrzymało roczne stypendia na rozwój swoich talentów. 

Program, jako jedyny projekt stypendialny w regionie, został wpisany w tworzoną w 2001 Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i od tegoo czasu działa nieprzerwanie.

Kto otrzymuje stypendia?

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych oraz uczniom i absolwentom szkół średnich (maturzystom z danego roku). Pod uwagę brane są ogólne wyniki w nauce, osiągnięcia specjalne w poniższych kategoriach oraz (w wypadku wszystkich kategorii) zaangażowanie społeczne kandydata. Komisja Stypendiana wybiera do nagród młodzież, która nie tylko jest uzdolniona, ale taką, której postawy osobiste mogą służyć jako wzór dla innych młodych ludzi. Z sywetkami wybranych stypendystów FEM można zapoznać się tutaj.

Kategorie stypendialne

Konkursy stypendialne odbywają się co roku, a stypendia przyznawane są w 4 kategoriach:

  • naukowej
  • artystycznej 
  • sportowej 
  • za działalność społeczną

Ocena wniosków odbywa się dwustopniowo, przez Komisję Stypendialną, a następnie kandydaci muszą zostać zatwierdzeni przez Dolnoślaską Kapitułę Wspierania Uzdolnień.

Stypendia

Po rozstrzygnieciu konkursu laureaci zappraszani są na uroczystą Galę Stypendialną, gdzie otrzymują akty stypendialne z rąk przedstawicieli Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień. Laureaci otrzymują roczne stypendia, wypłacane w ratach w trakcie roku szkolnego. Po zakończeniu każdego semestru nauki zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z postępów w nauce i rozliczenia finansowego dotyczącego wydatkowanych kwot stypendiów.  

Na co stypendia?

Beneficjenci przeznaczają stypendia na zakup pomocy naukowych, dojazdy do szkół i na zajęcia dodatkowe, dodatkowe lekcje i szkolenia związane z dziedziną, w której chcą się rozwijać. Z sywetkami wybranych stypendystów FEM można zapoznać się tutaj.

Projekt finansowywany jest z odpisów 1% podatku na rzecz FEM oraz z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Inne działania FEM dla uzdolnionej młodzieży

Poza Programem Stypendialnym "zDolny Śląsk" FEM wspiera utalentowaną młodzież w ramach innych projektów, w tym:

  • Program Stypendiów Pomostowych (jako dolnoślaski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości)
  • Dolnośląskie Centrum Wsparcia Ucznia Uzdolnionego "Szlifiernia diamentów" (we współpracy z uczelniami wyższymi Wrocławia)
  • Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny (we współpracy z Konsulatem Republiki Słowacji we Wrocławiu)
Zdjęcie

logo Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Autor/źródło: FEM
Zdjęcie

logo Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk"

Autor/źródło: FEM
Zdjęcie

młodzież w czasie projektu FEM

Autor/źródło: FEM
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Imię i nazwisko:
Monika Śliwińska - Długosz
Strona internetowa:
http://www.fem.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 30 marca 2021 do 30 kwietnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.