Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kosiarka czołowa KRONE EasyCut F 320

27 kwietnia 2021 11:40
Reklama
Reklama

Ogłoszenie

o przetargu w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Organizator:

Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Gen. Józefa Hallera nr 190 lok. 6, 52-203 Wrocław wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225394, Regon 432742454, NIP 946-244-33-40 

Przedmiot zamówienia:

.     Kosiarka czołowa KRONE EasyCut F 320

·         szerokość robocza  3,14  m

·         szerokość transportowa 3 m

·         liczba talerzy tnących: 7

·         2 bębny przekazujące pokos pomiędzy koła ciągnika

·         masa własna: ok 800 kg

·         SaveCut – indywidualne zabezpieczenie dysku

·         wałek przekazania mocy

·         zawieszenie w układzie „ciąganym”

Dokumentację przetargową można otrzymać po zgłoszeniu się w formie elektronicznej na adres biuro@kancelarie-warszawa.com.pl Dokumentację przesyła się w wersji elektronicznej.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 18:00  (liczy się data doręczenia do Organizatora) drogą elektroniczną na adres email: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl w formie zeskanowanych dokumentów.

Oferent jest obowiązany przedłożyć ofertę przygotowaną zgodnie z dokumentacją konkursową stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia lub przekazywaną na wniosek Oferenta drogą e-mailową.

Informacje dodatkowe można uzyskać drogą email.

Organizator zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia przetargu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator bierze pod uwagę zarówno cenę jak i jakość oferowanego towaru. Oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 1030.

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt
Imię i nazwisko:
Daniel Uszyński
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 27 kwietnia 2021 do 28 maja 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.