Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o rozwiązaniu Podlaskiego Stowarzyszenia HR

2 maja 2021 16:09
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Podlaskie Stowarzyszenie HR z siedzibą w Białystoku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000568065. w związku z uchwałą nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zebrania Członków Podlaskiego Stowarzyszenia HR z dnia 29 grudnia 2020 r. rozpoczęło proces likwidacji. 

Do pełnienia funkcji Likwidatora Podlaskiego Stowarzyszenia HR na mocy uchwały nr 10/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powołano Beatę Grygorczuk.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Podlaskiego Stowarzyszenia HR do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres siedziby Podlaskiego Stowarzyszenia HR 15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki 23/25 lub na adres poczty e-mail Likwidatora: beata.grygorczuk@op.pl.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Podlaskie Stowarzyszenie HR
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 2 maja 2021 do 23 maja 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.