Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Informacja o otwarciu likwidacji FUNDACJI FUTURE EDUCATION CENTRE INFINITY z siedzibą w Krakowie

4 maja 2021 08:47
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Fundacja FUTURE EDUCATION CENTRE INFINITY z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 701488. w związku z uchwałą Fundatorów nr 1/2021  z dnia 17.03.2021 r. oraz wpisem otwarcia likwidacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS rozpoczęła proces likwidacji. 

Do pełnienia funkcji likwidatora Fundacji FUTURE EDUCATION CENTRE INFINITY na mocy uchwały nr 2/2021 z dnia 17.03.2021 r. została wyznaczona Anna Pajączkowska.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji FUTURE EDUCATION CENTRE INFINITY do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na niniejszej stronie internetowej. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres siedziby likwidatora: ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres likwidatora: anna@zakpajaczkowska.pl. 

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Future Education Centre Infinity
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 4 maja 2021 do 18 maja 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.