Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

DZIAŁAMY, WSPIERAMY W NIW-CRSO - dołącz do nas! Rekrutujemy na stanowisko ds. badań i analiz

9 czerwca 2021 11:06
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Główny specjalista/starszy specjalista/specjalista* ds. badań i analiz (nr R2107)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) jest agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, działamy na rzecz poprawy zdolności organizacji obywatelskich do realizacji ich misji. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko, które będzie te procesy wspierało i doskonaliło, masz więc okazję zyskać realny wpływ na funkcjonowanie pierwszej w Polsce instytucji, która tak kompleksowego wspiera społeczeństwo obywatelskie.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

* - w zależności od poziomu spełnienia wymagań

Główne zadania, które przewidujemy na tym stanowisku to:

 • projektowanie metodologii, zbieranie i analizowanie danych dotyczących wpływu prowadzonych przez Instytut programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na beneficjentów oraz ich otoczenie;
 • wyszukiwanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych z różnych źródeł dotyczących współpracy administracji państwowej z organizacjami obywatelskimi oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie;
 • współpraca z ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • analiza zgodności realizacji Programów NIW-CRSO z założeniami w zakresie poziomu osiągnięcia wskaźników;
 • prowadzenie działań upowszechniających w organizacjach pozarządowych wiedzę na temat diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz badania rezultatów przeprowadzanych interwencji;
 • współpraca z komórkami Instytutu przy zlecaniu ewaluacji zewnętrznej programów Instytutu oraz sporządzaniu materiałów informacyjnych na temat działalności Instytutu;
 • tworzenie raportów, analiz i materiałów informacyjnych na potrzeby kierownictwa Instytutu;
 • reprezentowanie NIW-CRSO na zewnątrz na spotkaniach krajowych i zagranicznych w zakresie powierzonych zadań.

A oto czego wymagamy od Ciebie:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu lub organizowaniu badań społecznych, odpowiednio dla stanowiska głównego specjalisty minimum 3 lata, dla starszego specjalisty minimum 2 lata, w przypadku stanowiska specjalisty doświadczenie pożądane,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień sektora pozarządowego,
 • umiejętność wyszukiwania informacji,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności MS Excel,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowo, jeżeli chcesz wyróżnić się na tle innych kandydatek/kandydatów, powinnaś/powinieneś:

 • w przypadku stanowiska specjalisty posiadać doświadczenie przy realizacji badań społecznych,
 • posiadać doświadczenie w organizacji pozarządowej,
 • prowadzić działalność naukową,
 • znać programy do analizy danych (np. SPSS, STATISTICA) oraz ich wizualizacji,
 • mieć „lekkie pióro” oraz umiejętność tworzenia i redagowania tekstów oraz prezentacji danych, w tym z wykorzystaniem prostego języka,
 • wykazywać się umiejętnością wystąpień publicznych;
 • posiadać minimum rok doświadczenia zawodowego w koordynacji pracy zespołu.

To tyle jeśli chodzi o wymagania w stosunku do Ciebie, a co proponujemy z naszej strony:

 • Umowę o pracę
 • Bardzo ciekawą i twórczą pracę dającą możliwości rozwoju
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym szeroki pakiet szkoleń
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy
 • „Ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7:00 a 10:00
 • Pakiet socjalny
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ

Dokumenty i oświadczenia niezbędne w rekrutacji:

 • życiorys/CV(preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 czerwca 2021 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.plumieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty oraz skan własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatek/kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 468 44 00

Emblemat zespołu NIW-CRSO

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Imię i nazwisko:
Marta Bondel
Strona internetowa:
http://www.niw.gov.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 czerwca 2021 do 23 czerwca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.