Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o Likwidacji Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA

11 czerwca 2021 14:33
Reklama
Reklama

Ogłoszenie o Likwidacji Fundacji  Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.

Fundacja  Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA z siedzibą 
w Warszawie, wpisana do KRS pod numerem 0000172690 (dalej jako: "Fundacja") informuje, że 
w dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Fundatorów podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji.
Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

Likwidatorem Fundacji jest Jan Kabicz.

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 11 lipca 2021 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać mailem na adres  j.kabicz@fundacja-nadzieja.org.pl lub listownie na adres Fundacji.
Fundacja, zgodnie z posiadaną wiedzą, nie ma zobowiązań finansowych.

                                                                                   Likwidator, Jan Kabicz

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym "Nadzieja"
Imię i nazwisko:
JAN KABICZ
Strona internetowa:
http://NOWOGRODZKA 49
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 czerwca 2021 do 12 lipca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.