Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Kursy, szkolenia, staże zawodowe w ramach projektu "Aktywni i samodzielni na rynku pracy"

19 lipca 2021 13:07
Reklama
Reklama

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pn. "Aktywni i samodzielni na rynku pracy".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, olkuskiego, suskiego, brzeskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego.

W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

dla uczestników projektu zaplanowano również:

stypendia szkoleniowe i/lub stażowe / refundację kosztów dojazdu / refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2020r. – 31.07.2022r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

warsztatów grupowych IT oraz spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, obsługi poczty mailowej dedykowane osobom posiadającym braki w wiedzy i umiejętnościach w zakresie poszukiwania ofert pracy online, składania aplikacji drogą mailową;

pośrednictwa pracy, poradnictwa doradcy zawodowego, psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego;

szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel,

3,4 i 6 - miesięcznych staży zawodowych,

bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,

szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,

Ulotka projektowa strona 1

Ulotka projektowa strona 1

Autor/źródło: ZCDK w Polsce

Ulotka projektowa strona 2

Ulotka projektowa strona 2

Autor/źródło: ZCDK w Polsce

Miniatura Ulotka projektowa strona 1
Miniatura Ulotka projektowa strona 2
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Związek Centralny Dziełe Kolpinga w Polsce
Imię i nazwisko:
Marta Pieczątka
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 19 lipca 2021 do 18 sierpnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.