Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego szuka wykonawców do przygotowania i zrealizowania szkoleń stacjonarnych oraz online w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”.
Oferty należy złożyć mailowo w terminie do 26 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy to kompleksowa oferta możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu. 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Adresatami projektu są organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu. 

Przedmiotem zapytania są szkolenia, realizowane w ramach pierwszego cyklu projektu, o następujących tematach: 

Stacjonarnie: 
1. budowanie strategii fundraisingowej organizacji, 
2. budowanie strategii marketingowej organizacji, 

On-line: 
3. budowanie i rozwoju zespołu organizacji, 
4. myślenie projektowe, 
5. zarządzanie projektami, 
6. metodologia design thinking, 
7. style i metody zarządcze (agile i innych), 
8. działalność gospodarcza w organizacji, 
9. budowanie współpracy międzysektorowej i partnerstw międzyinstytucjonalnych, 
10. budowanie sieci wsparcia – sojuszników, ambasadorów, mentorów, 
11. projektowania procesów partycypacyjnych, 
12. diagnozy potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców, 
13. formułowania atrakcyjnego komunikatu, 
14. profesjonalnego przygotowania ofert współpracy, 
15. projektowania i komunikacji zorientowanej na użytkownika/odbiorców, 
16. skutecznej promocji w mediach społecznościowych, 
17. architektury informacji i zarządzania treścią, 
18. produkcji wydarzeń online, 
19. bezpieczeństwa w sieci. 

Termin realizacji zamówienia: październik 2021 r. – styczeń 2022 r. 

Termin złożenia oferty: oferty należy złożyć mailowo w terminie do 26 lipca 2021 r. do godz. 15.00, w pliku pdf (podpisany skan lub plik podpisany certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres: adriana.skutynska@frsi.org.pl 

Pliki do pobrania: 
opis przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 1 – wytyczne i ramowe zagadnienia 
załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
załącznik nr 3 – wzór umowy

https://frsi.org.pl/szukamy-wykonawcow-do-realizacji-uslug-szkoleniowych/ 

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Imię i nazwisko:
Adriana Skutyńska
Strona internetowa:
http://www.frsi.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 lipca 2021 do 27 lipca 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.