Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

5 października 2021 14:23
Reklama
Reklama

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ogłasza nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

Nabór podmiotów odbywa się na zasadach opisanych w ogłoszeniu o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji (dokument wraz załącznikami z w załączeniu).

Wzór  wniosku składanego w naborze stanowi załącznik do  ogłoszenia o naborze.

Wnioski należy składać w terminie od 5 października 2021 r. do  19 listopada 2021 r.:

  • papierowo w kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej osobiście, lub przesłać pocztą albo kurierem na adres:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

  • elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), przesłać na skrzynkę ePUAP: /MIR/skrytkaESP lub na adres certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i po terminie zamknięcia nie spełnią wymogu dotyczącego zachowania terminu i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dokumenty związane z naborem a także ewentualne pytania i odpowiedzi dotyczące naboru będą publikowane na stronie Programu Dostępność Plus w zakładce ceryfikacja, podzakładce nabór podmiotów dokonujących.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email:  certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl

Materiały

Ogłoszenie o naborze podmiotów certyfikujących

Załącznik nr 1 Wzór wniosku dla podmiotów certyfikujących

Załącznik nr 2 Lista sprawdzająca wymogi formalne

Załącznik nr 3 Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku podmiotów certyfikujących

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2020 poz. 1062

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 5 października 2021 do 5 listopada 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.