Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Opis

Poszukujemy wychowawców na stanowisko - wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • czujność,
 • wytrwałość i konsekwencja,
 • opiekuńczość,
 • wrażliwość oraz znajomość psychologii.

Obowiązki:

 • poznanie potrzeb dziecka;
 • wykonywanie czynności zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • zapewnienie opieki wychowankom;
 • wychowywanie dzieci;
 • kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych;
 • stworzenie domowej atmosfery w placówce;
 • czynności pielęgnacje;
 • podawanie posiłków;
 • odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ich;
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • organizacja czasu wolnego w placówce;
 • współdziałanie z rodziną wychowanka;
 • kontakt z nauczycielami podopiecznych;
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia;
 • opracowanie indywidualnego planu pracy;
 • prowadzenie karty pobytu dziecka.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • stabilne zatrudnienie;
 • praca zmianowa, dyżury 12-godzinne;
 • praca w miłym zespole;
 • możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem zapraszamy do składania CV.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Pomorski Instytut Edukacji
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 13 października 2021 do 3 listopada 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.