Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

FRDL zatrudni Specjalistę/tkę ds. finansowych do Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny

14 października 2021 12:54
Reklama
Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, lider Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego ze środków EOG, poszukuje osoby na stanowisko Specjalista / Specjalistka ds. finansowych.

Charakterystyka stanowiska:

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Specjalista / Specjalistka ds. finansowych to osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową i monitoring finansowy oraz bezpośredni kontakt z grantobiorcami w kwestiach rozliczeń w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Podczas realizacji Programu przewidywane jest przyznanie ok. 475 grantów , jak również inne działania o charakterze międzynarodowym. Program jest realizowany od października 2020 r. do grudnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Zakres zadań:

●        kontrola realizacji założeń budżetowych na poziomie dofinansowanych projektów w ramach Programu;

●        analiza dokumentów finansowych wymaganych do podpisania umów z realizatorami projektów;

●        kontrola okresowych i końcowych raportów finansowych z dofinansowanych projektów;

●        opracowywanie zestawień finansowych do raportów dla donorów (elektroniczny system wewnętrzny i system donorów); kontrola merytoryczna i dekretacja dokumentów kosztowych w ramach Programu;

●        doradztwo finansowe na etapie składania wniosków i realizacji projektów - ścisła współpraca z konsultantami regionalnymi;

●        monitorowanie finansowe realizowanych projektów;

●        współpraca przy zewnętrznych audytach i kontrolach;

●        identyfikowanie nieprawidłowości o charakterze finansowym w realizacji dofinansowanych projektów i proponowanie działań zapobiegawczych i naprawczych; 

●        ścisła współpraca z zespołem zarządzającym Programem, w tym w szczególności z kierowniczką finansową Programu oraz główną księgową FRDL według zasad obowiązujących w Fundacji;

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe (kierunki społeczne lub finansowe);

·         udokumentowane doświadczenie w budżetowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości finansowej i/lub zarządzaniu finansowym projektami o wartości przekraczającej 150 tys. PLN;

·         podstawowa znajomość obowiązujących zasad rachunkowości;

·         udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej do kontroli i audytu;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (praca w elektronicznym systemie sprawozdawczym, kontakty robocze w języku angielskim);

·         umiejętność pracy w zespole;

·         umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;

·         zaangażowanie, zdolności analityczne, rzetelność, , samodzielność.

Mile widziane:

●       doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym w szczególności przy projektach grantodawczych;

●       prawo jazdy kat. B;

Oferujemy/Zapewniamy:

●       umowę o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny;

●       praca o charakterze hybrydowym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (praca zdalna łączona z pracą w biurze);

●       stabilność zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji w środowisku pozarządowych i samorządowym;

●       możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji w środowisku krajowym i międzynarodowym;

●       pracę w zaangażowanym zespole na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (wraz z poniższą zgodą o możliwości przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: kadry@frdl.org.pl.

Na aplikacje czekamy do 31 października 2021 roku. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami oraz do wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w przypadku wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, lub przedłużenia procesu rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.”

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji  w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych załączona jest w odrębnym pliku.

Pliki do pobrania
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 października 2021 do 28 października 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.