Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

NAUCZYCIEL/LEKTOR J. POLSKIEGO JAKO OBCEGO dla grup rosyjskojęzycznych: Wrocław/stacjonarnie/on-line

8 listopada 2023 00:27
Reklama
Reklama

Stowarzyszenie „Porozumienie Wschód - Zachód”, prowadzące Szkołę Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” we Wrocławiu, zatrudni nauczycieli (lektorów) języka polskiego jako obcego.

Zapraszamy do współpracy osoby gotowe do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla grup rosyjskojęzycznych obcokrajowców - w formie stacjonarnej we Wrocławiu, jak również w formie zdalnej (on-line).

NAUCZYCIELOM (LEKTOROM) OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej ze Stowarzyszeniem „Porozumienie Wschód - Zachód” ze stałą stawką godzinową wynagrodzenia (lub rozliczenie na podstawie wystawianych faktur w przypadku nauczycieli/lektorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą);
 • możliwość nawiązania stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Porozumienie Wschód - Zachód” oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” w ramach organizowanych regularnie kursów języka polskiego, a także innych programów edukacyjnych i projektów międzynarodowych Stowarzyszenia i Szkoły;
 • możliwość uzgodnienia grafiku (dni i godzin) prowadzenia zajęć językowych - dostosowanie rozkładu zajęć nowych grup do możliwości czasowych nauczyciela (lektora).

ZADANIA NAUCZYCIELA (LEKTORA):

 1. Nauczanie obcokrajowców języka polskiego - prowadzenie regularnych zajęć językowych dla grup osób rosyjskojęzycznych, w formie stacjonarnej we Wrocławiu lub w formie zdalnej (on-line), w ramach kursów semestralnych (5- lub 6-miesięcznych; zajęcia 2 lub 4 razy w tygodniu) lub krótkoterminowych kursów intensywnych (1- lub 2-miesięcznych; zajęcia 4 lub 5 razy w tygodniu).
 2. Przygotowywanie na bieżąco zajęć lekcyjnych, ocena postępów nauki, dostosowywanie programów zajęć do umiejętności i potrzeb uczestników, prowadzenie niezbędnej dokumentacji zajęć, a także przeprowadzanie końcowych testów semestralnych.

OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI (LEKTORÓW):

 1. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, jego zasad, gramatyki, leksyki, ortografii, prawidłowej wymowy i pisowni.
 2. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyk i technik nauczania języka obcego, a także dostosowania programów zajęć do potrzeb uczestników grupy.
 3. Bardzo dobre zdolności komunikacyjne oraz chęć i gotowość do regularnej pracy z grupami obcokrajowców, reprezentującymi różnorodne kultury i narodowości, mającymi zróżnicowane cele życiowe, doświadczenia i światopoglądy.
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego (lub status studenta uczelni wyższej).

PONADTO MILE WIDZIANE BĘDĄ:

 1. Wykształcenie filologiczne lub lingwistyczne (albo wykształcenie specjalistyczne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego), ewentualnie trwające studia wyższe na kierunkach filologicznych lub lingwistycznych.
 2. Posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 3. Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w tym języku (rozumienie w mowie i piśmie oraz mówienie).

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail: rekrutacja@pwz.org.pl

W temacie wiadomości mailowej prosimy napisać: „Nauczyciel języka polskiego jako obcego dla grup rosyjskojęzycznych”.

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić:

1) dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, aktualną miejscowość zamieszkania (pobytu), numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo;

2) opis motywacji kandydata do pracy jako nauczyciel (lektor) języka polskiego jako obcego;

3) opis dotychczasowego doświadczenia kandydata;

4) informację o wykształceniu (lub trwającej nauce), innych kwalifikacjach, posiadanej wiedzy i umiejętnościach, znajomości języków obcych, zainteresowaniach;

5) informację, czy kandydat jest gotowy do prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej we Wrocławiu, czy też zajęć w formie zdalnej (on-line);

6) preferowany rodzaj prowadzonego kursu (kursy semestralne i/lub krótkoterminowe kursy intensywne);

7) możliwości czasowe (od kiedy kandydat może rozpocząć prowadzenie zajęć, w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach może prowadzić zajęcia);

8) oczekiwania w odniesieniu do liczby prowadzonych godzin lekcyjnych w tygodniu;

9) informację o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć (oczekiwanej stawce godzinowej ze wskazaniem: brutto lub netto);

10) inne zobowiązania i plany, które mogą powodować obecnie lub w przyszłości ograniczenia czasowe (np. inna praca i zobowiązania zawodowe, nauka, zobowiązania rodzinne, opieka nad dziećmi lub innymi osobami, ograniczenia zdrowotne, zaplanowane wyjazdy lub przeprowadzki, inne istotne obowiązki lub plany).

Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV kandydata.

Ponadto do zgłoszenia można dodatkowo dołączyć list motywacyjny (jednak nie jest to konieczne).

W treści zgłoszenia prosimy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód - Zachód” dla potrzeb procesu rekrutacji nauczycieli (lektorów) języka polskiego jako obcego.”.

W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia wyślemy wybranym kandydatom informacje o szczegółach proponowanej współpracy.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego - e-mail: rekrutacja@pwz.org.pl - natomiast do kontaktu telefonicznego w sprawie współpracy zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Zachęcamy zainteresowanych kandydatów do jak najszybszego nadsyłania zgłoszeń. Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów znajduje się w końcowej części ogłoszenia.

ISTOTNE INFORMACJE O PROWADZONYCH KURSACH:

1. Uczestnikami kursów języka polskiego są obcokrajowcy posługujący się językiem rosyjskim (i/lub ukraińskim), w różnym wieku (najczęściej: 18-45 lat), pochodzący z różnych krajów, w szczególności z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu.

2. Przewidujemy zatrudnienie nauczycieli (lektorów) na podstawie umowy zlecenia zawartej ze Stowarzyszeniem „Porozumienie Wschód - Zachód” ze stałą stawką godzinową wynagrodzenia (lub rozliczenie na podstawie wystawianych faktur w przypadku nauczycieli/lektorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą).

3. Kursy semestralne języka polskiego (trwające 5 lub 6 miesięcy) organizowane są co dwa miesiące (lub częściej). W ramach każdego kursu zajęcia rozpoczyna kilka nowych grup z różnym poziomem znajomości języka polskiego (w tym: grupy dla osób bez znajomości języka polskiego tj. uczące się od podstaw, a także grupy dla osób ze znajomością języka polskiego na poziomie A1, A2, B1).

4. Kurs semestralny obejmuje 80 godzin lekcyjnych dla każdej grupy (godzina lekcyjna - 45 minut). W ramach kursu semestralnego istnieje możliwość powierzenia nauczycielowi (lektorowi) prowadzenia zajęć dla jednej, dwóch, trzech lub większej liczby grup.

5. W ramach kursów semestralnych zajęcia z języka polskiego dla każdej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu (po 2 godziny lekcyjne w ciągu dnia), najczęściej w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Przykładowy schemat bloku zajęć dla nauczyciela (lektora): grupa I - zajęcia od 15.45 do 17.15 (2 godziny lekcyjne); grupa II - zajęcia od 17.30 do 19.00 (2 godziny lekcyjne); grupa III - zajęcia od 19.15 do 20.45 (2 godziny lekcyjne).

6. Zajęcia dla poszczególnych grup odbywają się w dni tygodnia ustalone z góry na cały semestr (na przykład: we wtorki i czwartki; albo w poniedziałki i piątki lub inne stałe dwa dni tygodnia). Najczęściej istnieje możliwość dostosowania wybranych dni tygodnia do możliwości czasowych nauczyciela (lektora), pod warunkiem dostępności w tych dniach sal lekcyjnych.

7. Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych:

 • Wrocław, ul. Jarnołtowska 5 - sale lekcyjne Szkoły Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” w Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu. Budynek znajduje się na terenie osiedlu Jerzmanowo we Wrocławiu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego komunikacji miejskiej „Kośnego” (autobusy: 142, 117, 909);
 • Wrocław, ul. Kościuszki 51A - nowa placówka Szkoły Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” w centrum Wrocławia (sale lekcyjne są w trakcie przygotowania);
 • rozważamy w przyszłości dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć stacjonarnych, również w innych miastach Polski.

8. Kursy języka polskiego w formie zdalnej (on-line) są prowadzone przez Internet, z wykorzystaniem oprogramowania (komunikatorów internetowych) używanych przez Szkołę, umożliwiających połączenie głosowe i wizualne (audio i wideo) w czasie rzeczywistym ze wszystkimi uczestnikami grupy. Nauczyciel (lektor) może prowadzić zajęcia on-line ze swojego miejsca zamieszkania lub innego miejsca, pod warunkiem posiadania odpowiednich warunków technicznych i lokalowych, wykorzystując własny sprzęt komputerowy i własne łącze internetowe. Możliwe jest też prowadzenie przez nauczyciela (lektora) zajęć on-line w sali lekcyjnej Szkoły przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez Szkołę oraz łącza internetowego Szkoły.

9. Krótkoterminowe kursy intensywne języka polskiego (trwające najczęściej 1 lub 2 miesiące) organizowane są przez Szkołę nieregularnie. W ramach takich kursów zajęcia odbywają się zwykle 4 lub 5 razy w tygodniu (najczęściej od poniedziałku do piątku, po 3 lub 4 godziny lekcyjne dziennie). Zajęcia w ramach tych kursów najczęściej rozpoczynają się w godzinach porannych lub przedpołudniowych.

INFORMACJE O SZKOLE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” we Wrocławiu przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Porozumienie Wschód - Zachód” organizuje kursy języka polskiego i kultury polskiej (różnej długości i intensywności) dla obcokrajowców, w szczególności pochodzących z krajów obszaru postradzieckiego: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Szkoła jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód - Zachód”, realizującą zadania statutowe w zakresie edukacji. Pomaga w adaptacji w Polsce rosyjskojęzycznym i ukraińskojęzycznym cudzoziemcom przybywającym do naszego kraju w celu podjęcia nauki lub pracy. Pierwsze kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców Stowarzyszenie zorganizowało w 2014 roku. Od 2015 roku następuje stały rozwój Szkoły „POLONUS” oraz wzrost jej znaczenia dla społeczności imigrantów w Polsce. Od tego czasu do dnia dzisiejszego Szkoła systematycznie rozwija swoją ofertę edukacyjną.

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód - Zachód” jest organizacją pozarządową założoną na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Misją Stowarzyszenia jest budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu i solidarności między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata. Stowarzyszenie w okresie kilkunastu lat swojej działalności zrealizowało dziesiątki projektów międzynarodowych i innych przedsięwzięć w obszarach edukacji, kultury i nauki. Cieszy nas bardzo, że wciąż możemy z powodzeniem kontynuować i rozwijać nasze działania. Od 26 lutego 2022 r. Stowarzyszenie prowadzi Sztab Pomocy Uchodźcom z Ukrainy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do zapoznania się z reportażem telewizyjnym (z października 2021 roku), przedstawiającym działalność naszego Stowarzyszenia i Szkoły oraz prowadzonego przez nas Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu: http://wroclaw.tvp.pl/56158244/01102021 (od minuty 10:40), jak również z nowym reportażem telewizyjnym (z kwietnia 2022 roku), poświęconym działaniom naszego Stowarzyszenia na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: http://wroclaw.tvp.pl/59398294/01042022.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód - Zachód”

 • KRS 0000365702, REGON 021437700, NIP 912-18-63-928
 • Biuro we Wrocławiu: ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław
 • Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając
 • Facebook (Stowarzyszenie): http://facebook.com/porozum
 • Strona internetowa (w przebudowie): http://www.pwz.org.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej „POLONUS” we Wrocławiu przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Porozumienie Wschód - Zachód”

 • Sekretariat Szkoły: ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław
 • Nowa placówka Szkoły: ul. Kościuszki 51A, 50-011 Wrocław
 • Facebook (Szkoła): http://facebook.com/polonus.pwz

Kontakt w sprawie ogłoszenia o pracy:

 • e-mail: rekrutacja@pwz.org.pl
 • do kontaktu telefonicznego w sprawie współpracy zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem, pozwalające w efekcie końcowym na Pani/Pana zatrudnienie oraz udział w działaniach statutowych Stowarzyszenia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód - Zachód” (adres do korespondencji: Biuro we Wrocławiu, ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław; adres siedziby: 55-200 Oława, Gać 53). W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych, e-mail: pwz@pwz.org.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również w przypadku wyrażania Pani/Pana zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez Stowarzyszenie. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji Stowarzyszenia ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres odpowiedniego administratora danych osobowych.

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Autor/źródło: Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód"

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Autor/źródło: Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód"

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Autor/źródło: Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód"

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu

Autor/źródło: Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód"

Miniatura Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu
Miniatura Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu
Miniatura Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu
Miniatura Kursy języka polskiego w Szkole "POLONUS" we Wrocławiu
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Strona internetowa:
http://www.pwz.org.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 8 listopada 2023 do 8 grudnia 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.