Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Likwidacja fundacji o nazwie Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”, KRS: 0000251770

24 listopada 2021 22:06
Reklama
Reklama

Likwidator Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni (KRS 0000251770) podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 5/2021 z dnia 01.07.2021 r. Rady Fundacji, Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” postawiono w stan likwidacji.

Likwidatorem Fundacji został ustanowiony Grzegorz Janiak. Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 23 listopada 2021 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wniosku o sygnaturze GD VIII Ns-Rej.KRS/016669/21/579. Postępowanie likwidacyjne trwa nadal, aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gjaniak@pfpd.org

Likwidator Grzegorz Janiak

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"
Imię i nazwisko:
Grzegorz Janiak
Strona internetowa:
http://www.pfpd.org
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 24 listopada 2021 do 15 grudnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.