Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Fundacja Stocznia poszukuje dyrektora/dyrektorki ds. finansów i rozwoju

25 listopada 2021 10:42
Reklama
Reklama

Fundacja Stocznia to organizacja społeczna, która od ponad 12 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. W Stoczni rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Szukamy osoby, która będzie wspierać Zarząd Fundacji w obszarze finansów oraz rozwoju organizacji.

Szczególnie zależy nam na nawiązaniu współpracy z osobą, która podziela wartości i standardy opisane w Credo Fundacji oraz z oddaniem będzie realizować jej misję.

Do zadań dyrektora/dyrektorki ds. finansów i rozwoju należeć będzie:

 • Wsparcie i nadzór nad pracą zespołu finansowo-kadrowego, zespołu ds. komunikacji i fundraisingu, zespołu ds. edukacji, kierownika biura oraz innych specjalistów realizujących wybrane działania związane z rozwojem instytucjonalnym Fundacji.
 • Sporządzanie planów i analiz działalności Fundacji z uwzględnieniem prognozy wyniku finansowego oraz płynności finansowej.
 • Nadzór nad prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji, a także nad przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 • Zapewnienie, że Fundacja działa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, finansowymi, podatkowymi i sprawozdawczymi.
 • Odpowiedzialność za zarządzanie dostawcami usług prawnych i finansowych.
 • Przygotowywanie wytycznych dla pracowników dotyczących budżetowania, raportowania, zarządzania finansami w projektach oraz kwestii formalno-prawnych (np. RODO), a także prowadzenie szkoleń dla pracowników w tym zakresie.
 • Bieżący nadzór nad rentownością podejmowanych działań, przeprowadzanie oceny ryzyka finansowego nowych przedsięwzięć, identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań korygujących.
 • Wsparcie realizacji strategii fundraisingu, negocjowanie warunków umów z kluczowymi partnerami i darczyńcami Fundacji.
 • Nadzór na procesem tworzenia i wdrażania strategii komunikacyjnej Fundacji.
 • Dbanie o rozwój i edukację zespołu Fundacji, w tym organizacja szkoleń i nadzór nad funduszem szkoleniowym dla pracowników.

Szukamy osoby, która:

 • Uznaje wartości i standardy opisane w Credo Fundacji.
 • Ma co najmniej 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z zarządzaniem finansami lub zarządzaniem organizacją, zespołami, kierowaniem procesami i działaniami.
 • Ma wykształcenie wyższe lub ukończyła studia podyplomowe lub równorzędne programy doszkalające z obszaru zarządzania, ekonomii lub nauk społecznych.
 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, planowania strategicznego, prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.
 • Potrafi sprawnie się komunikować, zarządzać zespołem i dbać o jego rozwój.
 • Jest nastawiona na realizację celów, rozwijanie nowych inicjatyw, szukanie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań, ciągłe uczenie się.
 • Potrafi budować profesjonalne relacje na różnych poziomach w ramach organizacji i poza nią.
 • Bardzo dobrze posługuje się językiem polskim oraz angielskim.
 • Biegle posługuje się pakiem MS Office.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • prawo jazdy kategorii B.,
 • doświadczenie pracy lub wolontariatu w organizacjach społecznych,
 • otwartość na poszerzanie kompetencji w obszarach związanych ze stanowiskiem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu.
 • Zatrudnienie od lutego 2022 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą 
  na okres próbny.
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7000-9000 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat w zależności 
  od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy.
 • Możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.
 • Możliwość pracy w organizacji o wyraźnie zarysowanej misji, znaczącym dorobku i szczególnej pozycji w sektorze pozarządowym.
 • Bardzo dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Sposób rekrutacji:

I etap: Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Stocznia prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@stocznia.org.pl do 16 grudnia 2021 roku. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Dyrektor/dyrektorka ds. finansów i rozwoju”.

II etap: Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 21 grudnia i wyślemy zadanie rekrutacyjne. Będziemy prosili o jego wykonanie do 31 grudnia. Do wybranych osób odezwiemy się z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

III etap: Rozmowy rekrutacyjne planujemy rozpocząć w pierwszej połowie stycznia 2022 roku.

Informacje dodatkowe:

Dyrektor/dyrektorka będzie pracował(a) w formule hybrydowej – minimum 2 dni w biurze Fundacji na Starym Mieście w Warszawie.

Uwaga: Odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji udzielimy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Prosimy więc o cierpliwość i niekontaktowanie się z nami poza opisanym powyżej trybem.

Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Stocznia z siedzibą przy pl. Zamkowym 10 w Warszawie. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Stocznia
Imię i nazwisko:
Maria Wiśnicka
Strona internetowa:
http://www.stocznia.org.pl
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 listopada 2021 do 16 grudnia 2021
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.