Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Likwidacja Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego

14 stycznia 2022 13:13
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 3/2021 walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia z dnia 19 lipca 2021r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2021r., sygnatura sprawy WA.XIV NS-REJ.KRS/061811/21/648 Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego przeszło w stan likwidacji.

Na mocy ww. Postanowienia, likwidatorami zostali:

Agata Katarzyna Maksimowska

Jan Aleksander Kubisa

Marcin Paweł Dziurdzik

Likwidatorzy stwierdzają, że według posiadanej przez nich wiedzy, Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego (KRS: 0000437366, REGON: 146362922, NIP: 1132860148) nie posiada żadnych zobowiązań, jednak wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do likwidowanego stowarzyszenia można zgłaszać likwidatorom w terminie do dnia 31.01.2022 na adres:
ul. Kwiatkowskiego 1/36, 03-984 Warszawa lub e-mail: marcin.dziurdzik@gmail.com

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Imienia Szymona An-skiego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 stycznia 2022 do 4 lutego 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.