Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Likwidacja Fundacji na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych - TALITHA CUM

11 maja 2022 15:54
Reklama
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że decyzją Zarządu Fundacji z dnia 31.12.2021 r. podjęto uchwałę nr 1/12/2021 o rozwiązaniu i otworzeniu likwidacji Fundacji na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych - TALITHA CUM z siedzibą w Grobli, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650851.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.04.2022 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o otwarciu likwidacji Fundacji oraz jej rozwiązaniu.

Do pełnienia funkcji Likwidatora wyznaczona została Elżbieta Tomczyk na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 2/12/2021 z dnia 31.12.2021 r.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na adres: Grobla 229, 32-709 Drwinia bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: ela_t@op.pl wskazując kwotę oraz podstawę zgłaszanego roszczenia.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych - Talitha Cum
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 maja 2022 do 25 maja 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.