Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Likwidacja Fundacji Elżbiety Wróbel PREMA

12 maja 2022 11:23
Reklama
Reklama

Podaję do publicznej wiadomości, że w związku z podjęciem przez Zarząd Fundacji Uchwały nr 1/2022 z dnia 12 marca 2022 r. o likwidacji Fundacji Elżbiety Wróbel PREMA z siedzibą we Warszawie - wszczęto postępowanie likwidacyjne Fundacji Elżbiety Wróbel PREMA.

Fundacja Elżbiety Wróbel PREMA wpisana jest pod pozycją 0000728193 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010818929, REGON: 380000439.

W związku wpisem rozwiązania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 11 maja 2022 r. (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/021776/22/453) została ona postawiona w stan likwidacji. 

Do pełnienia funkcji Likwidatora na podstawie uchwały Rady Fundatorów nr 02/2022 z dnia 12 marca 2022r. została powołana: Elżbieta Wróbel. 

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Zgłoszenia należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-la2005@o2.pl,  wskazując kwotę roszczenia oraz jego podstawę.

Likwidator

Elżbieta Wróbel

Warszawa, dn. 12 maja 2022 r.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Elżbiety Wróbel PREMA
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 maja 2022 do 26 maja 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.